Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Investera i Somalia – köp getter via app (2:12)

Somalia är ett korrupt och krigshärjat land som få är villiga att investera i. Mohamed Jimale är grundare av investeringsplattformen Ari Farm, som går ut på somalisk djurhandel via internet. (Published: Dec. 5, 2017)